Źródła i kryteria wyboru informacji

GNM Healthcare Group Companies USA, Inc. zajmuje się wyborem i hostingiem prezentowanych treści.
W związku z tym, GNM Healthcare Group Companies USA, Inc. przyjmuje odpowiedzialność za ważność i trafność udostępnianych artykułów.

 Źródła informacji

Informacje prezentowane na stronie internetowej pochodzą z recenzowanych czasopism naukowych.

Mowa o pełnej* wersji artykułów pochodzących od następujących wydawców : Springer Nature Group, Wolters Kluwer Health, Elsevier, Wiley, Oxford University Press, BMJ Publishing Group, Hindawi Publishing Corporation, BioMed Central, Taylor & Francis

* Ze względu na prawa autorskie, pełne i darmowe wersje artykułów są dostępne przez okres 30 dni. Po jego upłynięciu dostępne są abstrakty atrykułów wraz z odnośnikami do stron wydawców.

 Sposób selekcji informacji

Wszelkie treści są przechowywane w bazie danych GNM Healthcare Group Companies USA, Inc. Odnalezienie najtrafniejszych artykułów z jakiegokolwiek źródła jest możliwe dzięki specjalnej wyszukiwarce języka naturalnego, przy użyciu następujących słów-kluczy :

Dyslipidemia, Lipid lowering, lipid guidelines, lipid early treatment, lipid lowering treatment, Cholesterol, LDL-c, HDL-c, Residual risk, Triglycerides, Atherogenic Dyslipidemia, Mixed Dyslipidemia, Cardiovascular risk, diabetic dyslipidemia, Fenofibrate, Statin and all statins, ezetimibe


  Niniejsza baza danych bibliograficznych jest udostępniana w sposób niezależny przez GNM Healthcare Group Companies USA, Inc..
Rozpowszechniane w ramach naszego serwisu informacje mogą omawiać lub sugerować pewne metody leczenia, które nie pozyskały aprobaty odpowiednich organów narodowych.