Polityka Ochrony Prywatności

Niniejsza polityka ochrony prywatności ma na celu udzielenie użytkownikom (wszystkim użytkownikom, konkretnie przedstawicielom zawodów medycznych) informacji na temat niniejszej strony internetowej (określanej poniżej jako "Strona") i/lub dostępnych na niej usług i możliwości, na temat rodzaju danych, jakie GNM Healthcare Consulting Ireland, Ltd, czyli podmiot publikujący Stronę, wskazany w Ogólnych Warunkach korzystania ze strony, może gromadzić jako podmiot odpowiedzialny za ich przetwarzanie (poniżej określany jako "GNM Healthcare") podczas użytkowania Strony, jak również na temat sposobu ich przetwarzania. Precyzuje ona również przysługujące użytkownikom prawa z zakresu dotyczących ich danych osobowych.
Danymi o charakterze osobowym, istotnymi dla użytkowników stron i usług GNM Healthcare są :

 • dane bezpośrednio podane przed użytkownika lub,
 • dane gromadzone automatycznie i pozwalające na używanie plików cookies (zobacz punkt 2 poniżej).
 • Użytkownik jest poinformowany i zgadza się na ewentualne zestawienie danych osobowych podanych GNM Healthcare dobrowolnie z danymi zbieranymi automatycznie podczas używania Strony lub usług, co może mieć miejsce w przypadku niektórych Stron lub usług.


  1- DANE OSOBOWE PODANE DOBROWOLNIE PRZEZ UZYTKOWNIKA

  GNM Healthcare, odpowiedzialna za przetwarzanie, przetwarza dane o charakterze osobowym dotyczące użytkownika w celu zarządzania zapisem, obsługi klienta oraz umożliwienia dostępu do swoich usług. Aby korzystać z niektórych funkcjonalności Stron internetowych GNM Healthcare, użytkownik podaje za pośrednictwem formularza (zawierającego pole, którego zaznaczenie oznacza wyraźną zgodę) dane o charakterze osobowym, takie jak na przykład informacje zawodowe, adres e-mail czy numer telefonu. Każdy formularz zawiera informacje o obowiązkowym lub opcjonalnym charakterze podawania każdego rodzaju danych oraz o konsekwencjach odmowy ich podania. Historia przetwarzania owych poufnych danych, zarówno zwykłych jak i wrażliwych, jest zapisana w naszej bazie danych i pozostaje dostępna jedynie dla personelu GNM Healthcare oraz dostawcy hostingu usług. Dane te mogą jednak zostać przekazane usługodawcom. Odbiorcami danych są (i) partnerzy GNM Healthcare (w ramach wsparcia instytucjonalnego, partnerstw usługowych) (ii) oraz dostawcy GNM Healthcare (podwykonawcy i dostawcy usług hostingowych), którzy zobowiązują się do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych oraz do wykorzystywania ich wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z usługami świadczonymi przez GNM Healthcare. GNM Healthcare zapewnia właściwe funkcjonowanie, konserwację i przechowywanie danych, a Google Cloud zapewnia hosting witryny.
  Dane te będą przechowywane do momentu, gdy użytkownik zażąda rezygnacji z subskrypcji.


  2 - DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE

  Podczas przeglądania Stron internetowych, GNM Healthcare zbiera automatycznie następujące dane :

 • Adres URL strony, z której użytkownik przeszedł na Strony GNM Healthcare za pośrednictwem hiperłącza ;
 • Datę oraz godzinę wejścia na Stronę/y GNM Healthcare, jak również czas przeglądania oraz listę odwiedzonych przez użytkownika stron ;
 • Domenę oraz serwer, dzięki którym użytkownik Stron GNM Healthcare korzysta z internetu ;
 • Adres IP użytkownika (przechowywany jedynie podczas trwania sesji) ;
 • System operacyjny oraz przeglądarkę komputera lub urządzenia przenośnego/tabletu użytkownika ;
 • Informację o wejściach na różne rubryki stron ;
 • Informację o wyświetlaniu artykułów naukowych w wersji HTML i/lub PDF ;
 • Informacje o używaniu wyszukiwarki ;
 • Informacje o korzystaniu z funcji bibliograficznych bądź ergonomicznych udostępnionych w ramach usług.
 • Dane zebrane podczas Państwa wizyty w serwisie i umożliwiające nam tworzenie statystyk oglądalności będą przechowywane przez okres 13 miesięcy, a następnie zostaną poddane anonimizac.

  2.1 Dane zbierane poprzez używanie plików cookies
  "Cookie" oznacza plik o ograniczonej wielkości, zazwyczaj składający się z liter oraz cyfr, zapisany przez serwer internetowy na dysku twardym komputera użytkownika.
  Strona GNM Healthcare używa jednego (1) rodzaju pliku cookie :

  Nazwa cookie Źródło Cel
  _gnmval GNM Umożliwia auto-logowanie

  Plik cookie "techniczny" to plik stały, który rozpoznaje użytkownika podczas łączenia się lub logowania do jednej ze stron. Plik ten jest automatycznie odnawiany co 6 (sześć) miesięcy.
  Plik ten pozwala na optymalizację funkcji Strony i na rozpoznanie użytkownika na Stronie. Pozwala on również na podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa (na przykład w przypadku, kiedy wymagane jest ponowne logowanie do Pańskiego konta po dłuższej nieobecności).

  2.1.1 W jaki sposób dezaktywować pliki cookies używane na Stronie ?
  Informuje się użytkownika, że w każdej chwili może on sprzeciwić się zapisywaniu plików cookies podczas przeglądania Stron i/lub korzystania z oferowanych usług lub funkcji, poprzez podjęcie niżej wymienionych kroków.
  Tak jak wspomniano, dezaktywacja wszystkich lub części cookies może utrudnić lub zablokować korzystanie przez użytkownika z całości lub części Strony i/lub usług lub funkcji na niej dostępnych.

  Dezaktywacja poprzez konfigurację przeglądarki użytkownika
  Użytkownik może zdecydować się na dezaktywację całości lub części plików cookies lub na ustawienie swojej przeglądarki tak, aby być informowanym/ą o pozostawianiu plików cookies, tak aby móc wyrazić na to zgodę lub odmówić (w każdym poszczególnym przypadku lub całościowo), stosując się do niniejszych instrukcji :

 • Przeglądarka Explorer : należy kliknąć w przycisk "Narzędzia", następnie "Opcje Internetowe". W rubryce ogólnej, "Historia przeglądania", należy kliknąć w "Ustawienia", następnie w "Wyświetl pliki" oraz należy wybrać plik lub pliki cookies, które chcą Państwo dezaktywować. Następnie należy zamknąć okno zawierające listę cookies oraz kliknąć dwa razy OK w celu powrócenia do przeglądania.
 • Przeglądarka Firefox : należy kliknąć w ikonę Menu Firefox, następnie w "Narzędzia", następnie w "Opcje" ; w otwartym oknie należy wybrać "Prywatność" oraz "Usuń poszczególne cookies". Następnie należy wybrać pliki cookie do usunięcia oraz zatwierdzić.
 • Przeglądarka Safari : należy kliknąć w przycisk "Ustawienia", następnie "Preferencje". W otwartym oknie należy wybrać "Poufność/Bezpieczeństwo" oraz kliknąć w "Wyświetl pliki cookies". Należy wybrać pliki cookies do dezaktywacji, a następnie kliknąć "Usuń" lub "Usuń wszystko".
 • Przeglądarka Chrome : należy kliknąć w ikonę menu Google Chrome, a następnie w "Ustawienia". Na dole strony należy kliknąć w "Wyświetl zaawansowane ustawienia". W rubryce "Poufność" należy kliknąć w "Ustawienia treści". W celu dezaktywacji plików cookies :
  - Należy wybrać "Zabroń wszystkim stronom na przechowywanie danych"
  - Należy kliknąć w cookies i dane strony, a następnie przejść myszką na stronę, która wygenerowała plik cookie i kliknąć na X w prawym rogu, lub w "Usuń wszystko".

 • 3 - UŻYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Zbieramy Pańskie dane osobowe za Pańskim przyzwoleniem, w celu zapewnienia Państwu jak najlepszych doświadczeń online, jak i również jakościowych usług oraz przyjemnego przeglądania. Konkretnie, możemy zbierać, przechowywać, używać i porównywać Pańskie dane osobowe za Pańskim przyzwoleniem w celu :
  a) rozwinięcia i ulepszenia naszych produktów, usług, metod komunikacji oraz funkcji na naszych Stronach internetowych ;
  b) zawiadamiania Państwa oraz zarządzania Pańskim zapisem i/lub subskrypcją naszego newslettera lub innej usługi komunikacyjnej ;
  c) weryfikacji tożsamości osób kontaktujących się z nami drogą elektroniczną lub inną ;
  d) zapewnienia wysokiej jakości naszych usług ;
  e) lepszego zrozumienia i oceny zainteresowań i potrzeb subskrybentów oraz wprowadzenia zmian koniecznych do ulepszania naszych Stron internetowych, usług i/lub do rozwoju nowych produktów i usług ;
  f) proponowania spersonalizowanych produktów i dostosowanych wiadomości, lub aby polecać Państwu produkty w zależności od Pańskich potrzeb.
  g) w celu generowania naszych statystyk. Statystyki te nie są anonimowe i mogą być, w razie potrzeby, przekazane naszym partnerom (wspierającym nas usługodawcom) za Pańską zgodą, którą wyrazili Państwo zaznaczając świadomie odpowiednie pole w momencie zapisu do serwisu.


  4 - PRAWO DOSTEPU, SPROSTOWANIA ORAZ SPRZECIWU UŻYTKOWNIKA

  Zgodnie z postanowieniami francuskiej ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku, dotyczącej informatyki i swobód obywatelskich, zmodyfikowanej w 2004 roku, a także z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w przetwarzania danych osobowych oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych z dnia 25 maja 2018, użytkownikowi przysługują pawa :

 • do dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
 • do przenoszenia swoich danych,
 • do zażądania usunięcia swoich danych osobowych,
 • do ograniczenia przetwarzania danych,
 • do sprzeciwienia się przetwarzaniu swoich danych osobowych.
 • Użytkownik może egzekwować swoje prawa drogą elektroniczną, pod adresem : dpo@gnmhealthcare.com


  5 - AKTUALIZACJE

  Niniejsza polityka ochrony prywatności może ulegać aktualizacji, w zależności od potrzeb, przez GNM Healthcare. W takim przypadku, zmiany nie wejdą w życie przez kolejne 30 dni roboczych od dnia ich ogłoszenia. Należy regularnie wchodzić na niniejszą stronę w celu pozostania na bieżąco z aktualnymi informacjami.